Kurucularımız

Arb. Av. MAHMUT ÇELİK

Arb. Av. MAHMUT ÇELİK

Arb. Av. TÜRKAN BAYRAKTAROĞLU

Arb. Av. TÜRKAN BAYRAKTAROĞLU

  

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2001 yılında,

“Hukuki Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk ve Ülkemizde Uygulanması” tezi ile yüksek lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesinde 2015 yılında tamamladı. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığında 2014 yılında Arabulucu, 2017 yılında İş Hukukunda Uzman Arabulucu olarak sicile kayıtlıdır.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde “Temel Arabuluculuk Eğitimi” ve “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi” vermektedir. Marmara Üniversitesinde “İş Hukuku ve Etiği” dersini vermektedir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi "Tıp Fakültesi Etik Kurulu" üyesidir.  İstanbul Valiliği "İl İnsan Hakları Kurulu" üyesidir. 2014 yılında “Arabuluculuk Derneği” kurucusu olmuş, halen Genel Başkanlık görevini yürütmektedir.  İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında yoğunluklu olarak çalışmaktadır.

Arb. Av. TÜRKAN BAYRAKTAROĞLU

Arb. Av. TÜRKAN BAYRAKTAROĞLU

Arb. Av. TÜRKAN BAYRAKTAROĞLU

Arb. Av. TÜRKAN BAYRAKTAROĞLU

  

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Deniz İşletmeciliği İhtisas Programını bitirdi. D.B.Deniz Nakliyatı T.A.Ş.’nde bir süre çalıştıktan sonra 1990 yılında Galata Hukuk Bürosunu kurdu.  2005 yılından itibaren Marka ve Patent vekilliği de yapmaktadır. 2009 yılında Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Bilirkişisi olarak görev yapmıştır. Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Marka/Patent Hukuku, Rekabet Hukuku, Enerji Hukuku, Finans (icra) Hukuku alanında çalışmaları bulunmaktadır. 2014 yılında Arabuluculuk eğitimini tamamlayarak aynı yıl Arabulucu oldu ve İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk eğitimini tamamlayıp 2017 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı, İş Hukukunda Uzman Arabulucu olarak çalışmaya devam etmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinde Arabuluculuk eğitimi vermektedir. Arabuluculuk Derneğine Yönetim Kurulu Üyesidir.

Arb. Av. HASAN GENİŞ

Arb. Av. HASAN GENİŞ

Arb. Av. TÜRKAN BAYRAKTAROĞLU

Arb. Av. HASAN GENİŞ

  

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans Programından "Türk İş Hukukunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestisi ve Sınırları" konulu yayınlanmış teziyle mezun oldu. Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukuku alanında çalışmaları bulunmaktadır. 2001 yılından bu yana İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat, 2013 yılından bu yana Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı Arabulucu ve 2017 yılından beri İş Hukukunda Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır.  Arabuluculuk Derneği üyesidir. 2018 yılında Arabuluculuk Derneği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. 

Arb. Av. OSMAN KALINSAZ

Arb. Av. OSMAN KALINSAZ

Arb. Av. OSMAN KALINSAZ

Arb. Av. OSMAN KALINSAZ

  

1972 yılında Çorum Sungurlu’da doğdu. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2001-2006 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Topkapı Sarayı Müzesi’nde memur olarak görev yaptı. 2007 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat, 2016 yılından beri Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Sicili’ne kayıtlı arabulucu, 2017 yılından beri İş Hukukunda Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır. Aile Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku alanında çalışmaları bulunmaktadır. Çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinde üyeliği bulunmakla birlikte Hukukun Üstünlüğü Derneği ve Arabuluculuk Derneği yönetim kurulu üyesidir. 

Arb. Av. KADİR ZORLU

Arb. Av. KADİR ZORLU

Arb. Av. OSMAN KALINSAZ

Arb. Av. OSMAN KALINSAZ

  

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2004 yılından bu yana İstanbul Barosuna kayıtlı ulusal ve uluslararası şirketlerin de içerisinde yer aldığı sektörlerde Avukat, 2014 yılından bu yana Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı Arabulucu ve İş Hukukunda Uzman Arabulucu olarak görev yapmaktadır.  Katılım bankacılığında yaşamış olduğu altı yıllık deneyim sonunda halen Hizmet İş Sendikasında Hukuk Müşaviri olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu yedek üyesidir. ÇEKÜD Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Üyesi, Hukukun Üstünlüğü Derneği Üyesi ve Arabuluculuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.