Arabuluculuk

Genel Bilgi

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Genel Bilgi

image145

 

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olarak arabuluculuk, tarafların kendi aralarında ve tarafsız ve uzman, listeye kayıtlı bir arabulucu desteği ile yürütülen iradi bir süreçtir. Bu süreçte taraflarca etkili müzakere yöntemleri kullanılarak uyuşmazlığın hızlı ve kazan kazan ilkesi çevresinde her iki tarafın ürettiği menfaatlerine uygun çözümle giderilmesini sağlayan alternatif uyuşmazlık çözümü olanağına sahip olur.

Bu süreç; arabulucu yardımı ile kolay, ucuz ve yargılamaya oranla kısa zamanda her iki tarafın da kabul edecekleri ortak bir çözüm üretme yöntemi olarak modern hukuk sistemlerinde de başarıyla uygulanan ve hukukumuzda da 22/06/2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı yasa ile uygulanmaya başlayan bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Tanımlar

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Genel Bilgi

image146

 Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. 


 Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir. 

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

image147

 Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar. 

Ne Zaman Arabulucuya Gidebilirim?

İş ve Ticari Davalarda Dava Şartı Kapsamı

Arabulucu Tam Olarak Ne İşi Yapacak?

image148

 Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan ve fakat mahkeme veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz. 

Dava Şartı Arabuluculuk

İş ve Ticari Davalarda Dava Şartı Kapsamı

İş ve Ticari Davalarda Dava Şartı Kapsamı

image149

Dava Şartı Arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk şeklinde de tanımlanan, dava açılmadan önce arabuluculuk yoluna başvurulmasının zorunlu olduğu durumları ifade etmektedir.

1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bir çok iş davsı bu kapsamdadır.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise, ticari uyuşmazlıklar bu kapsamda olacaktır.

Önümüzdeki dönemde tüketici uyuşmazlıkları,  aile  uyuşmazlıkları da dava şartı kapsamına alınacaktır.  

İş ve Ticari Davalarda Dava Şartı Kapsamı

İş ve Ticari Davalarda Dava Şartı Kapsamı

İş ve Ticari Davalarda Dava Şartı Kapsamı

image150

 İş Mahkemeleri Kanunu 3. Maddesi, işe iade ile iş alacağı ve tazminat davalarının açılmasından önce arabuluculuk sürecinin işletilmiş olmasını bir dava şartı olarak getirmiştir.

Kanun m.3/1 “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.”

  Ticaret kanununa göre;

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.